Grundejerforeningen Skåstrup VestKære alle

Tak for sidst til jer der deltog i generalforsamlingen.

Vi har i den nye bestyrelse holdt vores første møde og konstitueret os således:
Formand: Bitten Eilenberg             
Næstformand: Jan Laulund Henriksen
Kasserer: Helle Melby
Sekretær: Hans Henrik Madsen
Menigt medlem: Per Leander, velkomstambassadør


Jan vedligeholder vores hjemmeside: www.skåstrupstrand.dk
Hvis nogen af jer har billeder mv, som andre kunne have glæde af, kan materialet sendes til Jan.
Informationer mv. vil fremover komme på hjemmesiden og dermed bliver det meget få oplysninger, der vil være i skabet ved stranden.

Til orientering er der hos os i Solbakken 11 set en rotte ved højlys dag.
Nordfyns kommune er kontaktet. Hvis I ser rotter kan I anmelde det på: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Ejerbolig/Rotter

Godt efterår til alle

På bestyrelsens vegne
Bitten Eilenberg

Referat af generalforsamling Skåstrup Vest 05.09.2020.pdf

Referat fra ordinær generalforsamling, den 16. juni 2019..pdf
Referat fra bestyrelsesmøde, den 16. sept 2018.pdf


Tidevand og vejr
Ideer til siden, gode billeder eller alt mulig andet, tryk på webmasterknappen og send dit bidrag, jo flere der bidrager, jo mere dynamik på siden.


Kontingentopkrævning: Skåstrup vest.

Det er fremadrettet valgt at kontingentopkrævningen sendes ud via mail, i stedet for girokort som hidtil

Opkrævning af kontingent for grundejerforeningen Skåstrup vest i perioden 2020.

Beløb: 500,00 kr. Sidste betalingsdato: 1/9-2020

Beløbet bedes indbetales på grundejerforeningens konto i Spar Nord.

Reg. nr. 9277 Konto nr. 4581908410

Venligst oplys adresse i modtagerfeltet ved betalingen, dette gør det lettere at se hvem der har betalt.