Grundejerforeningen Skåstrup VestCorona situationen har desværre også indflydelse på vores forening. Det er ikke i år muligt at afholde generalforsamling grundet forsamlingsforbuddet, ligeledes har vi valgt ikke at afholde den planlagte sommerfest.

I ønskes alle en dejlig sommer i Skåstrup.

En lille billedkavalkade fra årets broopsætning.


Referat fra ordinær generalforsamling, den 16. juni 2019..pdf
Referat fra bestyrelsesmøde, den 16. sept 2018.pdf


Tidevand og vejr
Ideer til siden, gode billeder eller alt mulig andet, tryk på webmasterknappen og send dit bidrag, jo flere der bidrager, jo mere dynamik på siden.


Kontingentopkrævning: Skåstrup vest.

Det er fremadrettet valgt at kontingentopkrævningen sendes ud via mail, i stedet for girokort som hidtil

Opkrævning af kontingent for grundejerforeningen Skåstrup vest i perioden 2020.

Beløb: 500,00 kr. Sidste betalingsdato: 1/9-2020

Beløbet bedes indbetales på grundejerforeningens konto i Spar Nord.

Reg. nr. 9277 Konto nr. 4581908410

Venligst oplys adresse i modtagerfeltet ved betalingen, dette gør det lettere at se hvem der har betalt.