Køb og salg i området

Vi prøver med dette forum, hvor sommerhusejere i området kan købe og sælge til og af hinanden.