Kære alle
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed ønske jer alle en rigtig god jul og et glædeligt nytår.
Desværre blev efteråret og vinteren også i år en tid i coronaens tegn med alle de begrænsninger, det medfører. Håber I alle er vaccineret med 3. stik eller snart bliver det, så I kan undgå at blive alt for syge og at smitte andre. Jeg synes, det er en vildt underlig tid, vi lever i med afstand, mundbind og omtanke omkring vores adfærd, som er meget usædvanlig for de fleste af os, og så alligevel er det nu hverdag.

Fælles møde med de andre grundejerforeninger
I oktober deltog Hans Henrik og jeg i et møde sammen med repræsentanter for hhv. Solbakken og Pilevænget. Det var fint at få sat ansigter på navnene, da der også i de andre bestyrelser har været en del udskiftninger. Vi var omkring mange forskellige emner.


Per Leander Solbakken 5 har sat sit hus til salg og er fraflyttet området og dermed udtrådt af bestyrelsen. Tak til Per for hans indsats i bestyrelsen og for velkomsten af nye grundejere i foreningen.
Suppleant Erik Søndergaard, Fyrrevænget 10 har indvilget i at indtræde i bestyreren pr. 01.01.2022.


Fest/Jubilæumsudvalg
Vi har nedsat et festudvalg bestående at Matilde, Solbakken 15, Jørgen, Solbakken 7 og Palle, Solbakken 11. De har haft møde og beder jer sætte et stort X i kalenderen ved lørdag d. 18. juni 2022.
Inspireret af Pilevængets model påtænker vi at holde både generalforsamling og sommerfest samme dag. Yderligere info følger når vi nærmer os.


Kommende udstykning
I forhold til den kommende udstykning har der været MEGET stille. Vi har intet nyt hørt. Når vi får nye oplysninger, vil de tilgå jer.

Mht. foreningens økonomi er der intet nyt at berette ud over, at det ser fint ud og at alle grundejere har indbetalt deres kontingent for indeværende år.

Hjemmeside og Facebook
Vi har lavet en lukket Facebookgruppe for grundejerforeningens medlemmer. Her kan vi dele informationer og idéer. Meld jer gerne ind i gruppen!
Vores hjemmeside har også fået en tur – vi håber, at I kan finde rundt på den nye side!

Bestyrelsen holder næste møde d. 30.01.22.


På bestyrelsens vegne, ønskes I alle en dejlig jul med fravær af corona.

Bitten Eilenberg
formand

Kategorier: Nyhedsbreve